Instagram'dan Takip Et!

ANKARA’DA SPOR KONDİSYONERLİK KURSU AÇILIYOR ! 2022

SPOR KONDİSYONERLİK KURSU ANKARA’DA AÇILIYOR. HERKESİN BEKLEDİĞİ SPOR KONDİSYONERLİĞİ EĞİTİMİ KURSU 2022’NİN OCAK AYINDA AÇILIYOR . ANKARA’DA AÇILACAK BU KURSUN DETAYLARINI SİZLER İÇİN DERLEDİK.

Kursun yapılacağı yer:Ankara
Tarih:28 Ocak-17 Şubat 2022
Katılım ücreti:1000 Tl
En az/en fazla katılımcı sayısı:10/30 Kişi
Başvuru yeri:https://www.turkiye.gov.tr – Spor Bilgi Sistemi
Başvuru tarihleri:18 -25 Ocak 2022
Başvuru sonuçlarının açıklanması:26 Ocak 2022  https://sporegitim.gsb.gov.tr/ veya Spor Bilgi Sistemi

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Spor Kondisyoneri Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda ön değerlendirme sınavı yapılacaktır. Ön değerlendirme sınavı sonucunda katılımcı listesi belirlenecektir.

Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Ziraat Bankası’na ön kayıt tarihleri arasında yatırılacaktır. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

Spor Kondisyoneri eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır;

a)Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak veya dört yıllık yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak şartıyla milli sporcu veya federasyonların en üst kategorisi/liginde sporcu olarak yarışmalara katılmış veya 3.kademe kıdemli antrenör belgesine sahip olmak,

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul olmamak,

c)Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,6 aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

d)07/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

Yazar Hakkında
Toplam 18 yazı
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara